Want To Do Big Things? Make Yourself Small - How is the Answer

“Nâng trình tiếng Anh” luôn là ước muốn của nhiều người ở bất kỳ độ tuổi nào. Bên cạnh việc chú tâm học và hành, việc xây dựng những thói quen ngôn ngữ có thể khiến bạn ngạc nhiên về hiệu quả của chúng trong việc cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn đấy. Cùng FREETALK ENGLISH xây dựng 2 trong rất nhiều thói quen nho nhỏ nhưng lại có tác động tuyệt vời như vậy nhé ^

1. Suy nghĩ bằng tiếng Anh

Bạn sẽ ngạc nhiên về những điều hữu ích này cho mục đích học tập ngôn ngữ và để giảm stress. Suy nghĩ bằng tiếng Anh rất hữu ích vì những lý do rõ ràng. Bạn phải tìm kiếm bộ nhớ của mình cho tất cả các loại động từ, tính từ và danh từ. Lợi ích tâm lý là bạn buộc phải ưu tiên cho suy nghĩ của mình, làm chậm lại những suy nghĩ như lo lắng và giải quyết từng vấn đề một cách tinh thần. Trước khi bạn biết điều đó, bạn sẽ lên kế hoạch cho danh sách thực phẩm và nghĩ về việc đó hoàn toàn bằng tiếng Anh.

.

2. Biến thời gian rảnh của bạn thành thời gian học ngôn ngữ

Tối nay khi bạn về nhà và tất cả những gì bạn muốn làm là thu thập dữ liệu và xem nội dung nào đó trực tuyến… hãy nhớ xem bằng tiếng Anh.

Nó không cần phải mang tính giáo dục hoặc thông tin. Nếu bạn muốn có niềm vui, hãy tìm một chương trình truyền hình trực tuyến thực tế. Vấn đề là để xem một cái gì đó bằng tiếng Anh, ngay cả khi nó chỉ là để thư giãn.

 

 

 

 

Leave a Reply