CAN - COULD - BE ABLE TO - MANAGE TO - English ESL Powerpoints for ...

Động từ tình thái trong tiếng Anh là những động từ miêu tả về tình cảm, trạng thái của con người, hoặc điều kiện tồn tại của  sự vật. Các động từ này không dùng động từ tình thái ở thể tiếp diễn.

Trong tiếng Anh có vài động từ tình thái phổ biến nhất mà mỗi người học đều nên nắm rõ. Đó là Can/ May-Might/ Shall-Should/ Will-Would/ Must-Have to/ Ought to/ Dare/ Need. Nhưng để dễ dàng hơn, chúng ta sẽ chia các động từ này ra làm 7 nhóm nhé;

NHÓM 1: CAN/ COULD

1.1. CAN 
+ Diễn tả khả năng (ability)
Ví dụ: Can you swim? Yes I can (Bạn có thể bơi không? Có, tôi có thể)
+ Diễn tả xác xuất một điều có thể xảy ra (possibility)
Ví dụ: Can it rain? – No, it can’t. (Trời có thể mưa không nhỉ? – Không, không thể)
+ Dùng trong văn nói thay thế cho MAY để nói đến một sự cho phép (permission) và dạng phủ định của nó (CANNOT) dùng để chỉ một sự cấm đoán.
Ví dụ: You can walk around the building but you can’t go in to it. (Bạn có thể đi xung quanh ngôi nhà nhưng không thể vào trong đó.)
+ Khi dùng với động từ tri giác CAN cho ý nghĩa tương đương với thì Tiếp diễn.
Listen! I think I can hear the sound of the wind (Nghe này, tôi có thể nghe thấy tiếng gió – đang nghe thấy)
+ CANNOT còn được dùng để chỉ một điều khó có thể xảy ra.
Ví dụ: He cannot fail the exam, he is the best student in my class. (Anh ấy không thể nào thi trượt được, anh ta là học sinh giỏi nhất lớp tôi)

1.2. COULD (Quá khứ của CAN) 
+ Ngoài cách dùng với dạng quá khứ của CAN (COULD = was/ were able to ), COULD còn được dùng trong câu điều kiện. 
Ví dụ: 
– If I had more money, I could buy this beautiful dress (Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi có thể mua bộ quần áo đẹp này)
– If she had learned that before, she could have done well the exam. (Nếu cô ấy học điều đó từ trước, cô ấy có thể làm tốt bài kiểm tra.)
Diễn tả một sự ngờ vực hay một lời phản kháng nhẹ nhàng.
Ví dụ:
– His story could be true but I hardly believe it. (Câu chuyện của anh ấy có thể đúng, nhưng tôi hầu như không tin nó)
– You could ask me to do the job, but I don’t want to do. (Anh có thể yêu cầu tôi làm việc đó nhưng tôi không thích làm đâu)
+ Trong câu đề nghị lịch sự, COULD đ ược xem là có ý nghĩa lịch sự hơn CAN
+ Nếu câu nói hàm ý một sự thành công trong việc thực hiện hành động thì người ta không sử dụng COULD mà dùng was/ were able to
I finished my lesson early and so I was able to go with my husband.(Tôi làm xong việc sớm nên tôi có thể đi cùng chồng tôi)

 

 

Leave a Reply