Một vài cách diễn tả dễ sử dụng trong Tiếng Việt nhưng lại khó thể hiện bằng Tiếng Anh

Trong tiếng Việt có những cách nói và diễn đạt rất phổ thông, tuy nhiên để lựa chọn cấu trúc tiếng Anh phù hợp nhằm truyền tải uyển chuyển đôi khi không đơn giản. Dưới đây là một số trường hợp các bạn cùng nằm lòng nhé! 1. TRỪ PHI:...