Reading: Big Ed – Chàng Ed cao lớn

Phần luyện kỹ năng Reading ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện rất đặc biệt – Big Ed – Chàng Ed cao lớn. Đây là một câu chuyện với chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, vậy nên hãy cùng chúng tôi tìm đắm mình vào thế giới ngôn...

Reading: The “automatic” lullaby – Bài hát ru “tự động”

Phần luyện kỹ năng Reading ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện rất đặc biệt The “automatic” lullaby – Bài hát ru “tự động”. Đây là một câu chuyện với chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, vậy nên hãy cùng chúng tôi tìm đắm mình vào thế giới...

Listening: Bài hát Forever của Stratovarius

Như đã nói trong bài viết trước, nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh bằng các bài hát là một phương pháp học rất hiệu quả, lại không nhàm chán. Và trong bài viết về listenin lần này, chúng tôi xin gửi tới các bạn một bài hát với...

Reading: Three Little Pigs – Ba chú heo con

Phần luyện kỹ năng Reading ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện rất đặc biệt Three Little Pigs – Ba chú heo con. Đây là một câu chuyện với chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, vậy nên hãy cùng chúng tôi tìm đắm mình vào thế giới ngôn...

Listening: Bài hát Fly on the Wall của Miley Cyrus

Như đã nói trong bài viết trước, nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh bằng các bài hát là một phương pháp học rất hiệu quả, lại không nhàm chán. Và trong bài viết về listenin lần này, chúng tôi xin gửi tới các bạn một bài hát với...

Khởi động với IELTS: Kĩ năng Skimming trong phần Reading Test

Như FREETALK ENGLISH đã giới thiệu với các bạn trong những bài viết trước, IELTS là một trong những chứng chỉ tiếng Anh hàng đầu hiện nay và là yêu cầu bắt buộc trước khi các bạn tham gia vào những chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau có sử...

Reading: The Sweeter Apple – Quả táo ngon hơn

Phần luyện kỹ năng Reading ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện rất đặc biệt The Sweeter Apple – Quả táo ngon hơn. Đây là một câu chuyện với chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, vậy nên hãy cùng chúng tôi tìm đắm mình vào thế giới ngôn...

Reading: A Brother Like That – Một người anh em như thế

Phần luyện kỹ năng Reading ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện rất đặc biệt – A Brother Like That – Một người anh em như thế. Đây là một câu chuyện với chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, vậy nên hãy cùng chúng tôi tìm đắm mình...

Listening: Bài hát Die Another Day của Madonna

Như đã nói trong bài viết trước, nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh bằng các bài hát là một phương pháp học rất hiệu quả, lại không nhàm chán. Và trong bài viết về listenin lần này, chúng tôi xin gửi tới các bạn một bài hát với...

Listening: Bài hát Arcade của Duncan Laurence

Như đã nói trong bài viết trước, nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh bằng các bài hát là một phương pháp học rất hiệu quả, lại không nhàm chán. Và trong bài viết về listenin lần này, chúng tôi xin gửi tới các bạn một bài hát với...