Làm thế nào để học từ vựng hiệu quả?

Học giỏi tiếng Anh trong 1 tháng? Việc học từ vựng trong tất cả mọi ngôn ngữ đều rất quan trọng. Bạn càng có nhiều vốn từ thì bạn càng có khả năng đọc – hiểu tốt không những thế việc nói và viết trong cũng sẽ dễ dàng...