Am I too old to study English? Học tiếng Anh cho người lớn tuổi

1. Tuổi tác không phải là yếu tố duy nhất Đúng vậy! Trẻ em có thể học nhanh hơn Noam Chomsky – cha đẻ của ngôn ngữ học hiện đại, có một lý thuyết thú vị về ngữ pháp tổng quát. Ông ấy lập luận rằng những người có...