English for beginner: Học tiếng anh cho người mới bắt đầu

1. Đặt ra mục tiêu Xác định mục tiêu bạn muốn học tiếng Anh là gì. Ví dụ như có thể bạn lên kế hoạch đi du học tại một quốc gia nói tiếng Anh nào đó trong một học kỳ, hay bạn sẽ học chương trình sinh học tại...